ข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563


จำนวนผู้อ่านบทความ : 279

ข้อบัญญัติ 2561


จำนวนผู้อ่านบทความ : 279

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

/Uploads/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%202561.pdf