รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


จำนวนผู้อ่าน : 41

วันที่ หัวข้อ ไฟล์แนบ
05/10/2566  ประกาศ อบต.แม่วิน
 เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
05/07/2566  ประกาศ อบต.แม่วิน
 เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
04/04/2566  ประกาศ อบต.แม่วิน
 เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565