รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


จำนวนผู้อ่าน : 8

วันที่ หัวข้อ ไฟล์แนบ
10/10/2566  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  (เมษายน - กันยายน 2566)
10/04/2566  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)