องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


กิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน"


เอกสารแนบ : เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน" โดยดำเนินการดังนี้

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน" โดยดำเนินการดังนี้
1. จัดจิตอาสา ออกลาดตระเวน และปฏิบัติการดับไฟป่า โดยแต่งการด้วยชุดจิตอาสาฯ
2. จัดจิตอาสาฯ ทำความสะอาดเมืองโดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ดำเนินการฉีดน้ำล้างถนน ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ฯลฯ