องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้างห้วยโป่ง

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง Doi inthanon


กิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน"


เอกสารแนบ : เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน" โดยดำเนินการดังนี้

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน" โดยดำเนินการดังนี้
1. จัดจิตอาสา ออกลาดตระเวน และปฏิบัติการดับไฟป่า โดยแต่งการด้วยชุดจิตอาสาฯ
2. จัดจิตอาสาฯ ทำความสะอาดเมืองโดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ดำเนินการฉีดน้ำล้างถนน ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ฯลฯ