องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้างแม่พิน

คิดเป็นเชือก เชือกละ 300 บาท/คน ชมธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะสำหรับคนที่ชอบความท่าทาย


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยเย็น


เอกสารแนบ : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยเย็น