องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้างห้วยโป่ง

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วิน "แม่วินเกมส์" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561


เอกสารแนบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วิน "แม่วินเกมส์" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่วินสามัคคี

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วิน "แม่วินเกมส์" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่วินสามัคคี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน ได้แสดงออกทางด้านกีฬาตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในตำบลแม่วิน โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย เซปักตะกร้อชาย เปตองทีมชาย หญิง วอลเลย์บอลทีมชาย หญิง และกีฬาพื้นบ้าน