องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


พิธีเปิดอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.แม่วิน


เอกสารแนบ : เมื่อวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

     เมื่อวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดยอาคารดังกล่าว เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และเพื่อตรวจสอบข้อมุลผู้ที่เข้าออกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการประชาชนในการช่วยเหลือบรรเทาภัยต่าง ๆ ซึ่งอาคารดังกล่าว ได้แบ่งสัดส่วนเป็นห้องปฏิบัติงาน จุดให้บริการประชาชนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น