ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)


จำนวนผู้อ่าน : 1

เอกสารแนบ