องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ (บ้านทุ่งหลวง)

ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ(บ้านทุ่งหลวง) พิธีกรรมการมัดมือ


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ


เอกสารแนบ : ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ประกาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559