องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


ปางช้างแม่วิน2

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อมกับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ


เอกสารแนบ : ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ประกาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559