องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


ปางช้างแม่พิน

คิดเป็นเชือก เชือกละ 300 บาท/คน ชมธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะสำหรับคนที่ชอบความท่าทาย


ปางช้างแม่วิน2


เอกสารแนบ : ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อมกับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง

 

เจ้าของควานช้าง :   นางเทียมจันทร์    ศรีวิชัย
จำนวน   :   12   เชือก
ที่อยู่  :    136 หมู่ 9  ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  50360
การบริการ  :   ขี่ช้าง
 ขี่ช้าง  คิดเป็นเชือก  เชือกละ  300  บาท/เที่ยว/2คน   ระยะการเดินทางประมาณ  1  ชั่งโมง  ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย  พร้อมกับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง   ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
บริการอาหาร  ทางร้านจะมีอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่แวะพักรับประทานอาหาร   พร้อมกับบริการที่เป็นกันเอง
 
สามารถติดต่อ   เทียมจันทร์(ป้าอุ๊ด) โทร.        081-8839265  , 081-5316699