องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้างห้วยโป่ง

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


โครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง


เอกสารแนบ : เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

     เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขุภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังควบคุมาการบริโภคยาสูบและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่