องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


มูลนิธิโครงการหลวง

ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่วินได้เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงถึง 4 โครงการ


ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


โครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง


เอกสารแนบ : เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

     เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขุภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังควบคุมาการบริโภคยาสูบและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่