องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟัง


เอกสารแนบ : เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ AM 639 KHz. และ ระบบ AM 1476 KHz. (ภาคภาษาชนเผ่า) กำหนดจัดกิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟังนอกสถานที่

เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ AM 639 KHz. และ ระบบ AM 1476 KHz. (ภาคภาษาชนเผ่า) กำหนดจัดกิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟังนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้จัดรายการได้มีโอกาสพบปะผู้ฟังในพื้นที่ รับทราบผลการรับฟังและประชาสัมพันธ์การสำรวจผลการรับฟังของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้จัดรายการและทีมงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน