องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Blue Tao Elephant


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


ปางช้างแม่วิน2

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อมกับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


เอกสารแนบ :

ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล
เจ้าของควานช้าง :   นายสุข นิยมไพรสกุล
จำนวน   :   ช้างพลาย 1   ช้างพัง 5   รวม 6 เชือก
ที่อยู่  :     หมู่ 2  บ้านทุ่งหลวง  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360  
การบริการ  :   ขี่ช้าง
ขี่ช้าง  คิดเป็นเชือก  เชือกละ  300  บาท/เที่ยว/2คน   ระยะการเดินทางประมาณ  1  ชั่งโมง    การบริการที่เป็นกันเอง และยังได้สัมผัสกับธรรมที่สบาย พร้อมกับความปลอดภัยที่ทางเราเตรียมไว้บริการ
สามารถติดต่อ   นายสุข นิยมไพรสกุล โทร