องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้างแม่พิน

คิดเป็นเชือก เชือกละ 300 บาท/คน ชมธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะสำหรับคนที่ชอบความท่าทาย


ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


ปางช้าง Blue Tao Elephant


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560