องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Hug Elephant


ปางช้าง Doi inthanon


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560