องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


ปางช้างแม่วิน2

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อมกับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560