องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


ปางช้าง Hug Elephant


ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2560