องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้างแม่พิน

คิดเป็นเชือก เชือกละ 300 บาท/คน ชมธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะสำหรับคนที่ชอบความท่าทาย


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักตำบลแม่วิน


เอกสารแนบ : เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักตำบลแม่วิน ตามโครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดและสถานที่สำคัญ

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักตำบลแม่วิน ตามโครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดและสถานที่สำคัญ เพื่อให้ถนนสถานที่สำคัญ หน้าบ้านประชาชนในตำบลแม่วิน มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ของประชานในพื้นที่ โดยแบ่งกิจกรรมจัดเก็บเป็น 4 สาย