องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้างห้วยโป่ง

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


ปางช้าง Hug Elephant


สปสช.ตำบลแม่วิน


ประกาศ

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีนโยบายที่จะดำเนินงานสร้างสุขภาพ ให้แก่ พี่น้องประชาชน ชาวตำบลแม่วิน เรียนเชิญ หน่วยงานสาธารณสุข ชมรม องค์กรต่าง ๆ ในระดับหมู่บ้าน ร่วมเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สนใจติดต่อที่งานกองทุน อบต.แม่วิน โทร. 053-027777 ต่อ 16 

***โดยคณะกรรมการกองทุน***