องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


ปางช้างห้วยโป่ง

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562


ดาวโหลดไฟล์ PDF

http://www.maewin.net/admin/core/File/981.pdf