องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2538   ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ   2537

 

ข่าวสาร / กิจกรรม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีธรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีธรรม มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรตำบลแม่วิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน


ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

อบต.แม่วิน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเน้นขายสินค้าของเกษตรกรในท้องถิ่น


พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2560


- มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีธรรม

- ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

- พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

- โครงการส่งเสริมการผลิตพืช-ผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่วิน

- กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า)

- กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่างข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารดาวน์โหลด


หนังสือราชการ
นางเกศริน ตุ่นแก้ว

สายตรง นายก

หัวข้อวีดิโอแนะนำ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบ อ.แม่วาง

Powered by FreeOnlineSurveys.com

ปางช้างแม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
น้ำตก แม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
Other: (Please specify)0%

Create your own poll