องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2538   ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ   2537

 

ข่าวสาร / กิจกรรม

ของขวัญปีใหม่ มอบเด็กแรกเกิด ปี 2561

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับเด็กแรกเกิด ปี 2561


กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้


โครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะอำเภอแม่วาง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะอำเภอแม่วาง


- ของขวัญปีใหม่ มอบเด็กแรกเกิด ปี 2561

- กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

- โครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะอำเภอแม่วาง

- องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์เข้าทัศนศึกษาดูงาน

- โครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

- โครงการตลาดประชารัฐ

- กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตองข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารดาวน์โหลด


หนังสือราชการ
นางเกศริน ตุ่นแก้ว

สายตรง นายก

หัวข้อวีดิโอแนะนำ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบ อ.แม่วาง

Powered by FreeOnlineSurveys.com

ปางช้างแม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
น้ำตก แม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
Other: (Please specify)0%

Create your own poll