ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน


จำนวนผู้อ่าน : 41

ลำดับที่ รายการ เอกสารดาวน์โหลด
1

อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินประจำปีงบประมาณ  2567 ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2567)

 

Click Here