รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


จำนวนผู้อ่าน : 69


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ลำดับ รายการ ไฟล์แนบ
1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่วิน 2562 Click Here
2 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่วิน 2563 Click Here
3 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่วิน 2564 Click Here
4 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่วิน 2565 Click Here
5 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่วิน 2566 Click Here