การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


จำนวนผู้อ่าน : 118

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินการประเมินความทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Click Here
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 (มิ.ย.2566) Click Here
3

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 (9 ม.ค. 2567)

Click Here