แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต


จำนวนผู้อ่าน : 177

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต

รายการ

ข้อมูล

ที่เผยแพร่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT-o32) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (OIT-o33)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

 

 

- ประกาศการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564

- รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)