คลังความรู้ (KM)


จำนวนผู้อ่าน : 77 

องค์ความรู้ (KM)

บทความ

คู่มือต่าง ๆ

งานวิจัย

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อโทรทัศน์

สื่อวิทยุ

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่ออื่น ๆ

คำพิพากษาศาลปกครอง

คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

การตอบข้อหารือในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คลังความรู้กฎหมาย

 

 

17052564/021บทความ : ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)17/05/2564

17052564/022บทความ : เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)17/05/2564

17052564/023บทความ : ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)17/05/2564

07052564/024บทความ : ขอลบประวัติอาชญากร (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)17/05/2564

17052564/025บทความ : เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)17/05/2564

03052564/016บทความ : ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)03/05/2564

03052564/017บทความ : ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้ (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)03/05/2564

03052564/018บทความ : มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้ (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)03/05/2564

03052564/019บทความ : เงินบริจาคอยู่ไหน (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)03/05/2564

03052564/020บทความ : มีจรรยาบรรณหรือเปล่า (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)03/05/2564

12032564/011บทความ : เอาสามีไปใช้ฟรีๆ ไม่ได้นะ (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)12/03/2564

12032564/012บทความ : ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)12/03/2564

12032564/013บทความ : ความเห็นพนักงานสอบสวน (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)12/03/2564

12032564/014บทความ : ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)12/03/2564

12032564/015บทความ : กิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)12/03/2564

23022564/006บทความ : เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)23/02/2564

23022564/007บทความ : ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)23/02/2564

23022564/008บทความ : ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)23/02/2564

23022564/009บทความ : ใครเบิกค่าจัดศพแทนบุตร (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)23/02/2564

23022564/010บทความ : แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)23/02/2564

14012564/005บทความ : ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากจะรู้ (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)21/01/2564

14012564/001บทความ : นายกเล็กมาทางานจริงหรือเปล่า (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)14/01/2564

14012564/002บทความ : ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)14/01/2564

14012564/003บทความ : ปลดผมจากตำแหน่งทำไม (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)14/01/2564

14012564/004บทความ : ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า (โดย วรรธนพงศ์ คำดี)14/01/2564

04122563/051บทความ : แอบดูครูกับลูก (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

04122563/052บทความ : อยากรู้ว่าใครไล่ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

04122563/053บทความ : เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

04122563/054บทความ : คุณไม่เว้นระยะทางสังคม (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

04122563/055บทความ : กลัวบ้านพัง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

04122563/056บทความ : ทำไมต้องประชุมลับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

04122563/057บทความ : สัญญาต้องเป็นสัญญา (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

04122563/058บทความ : ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

04122563/059บทความ : อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

04122563/060บทความ : วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/12/2563

07102563/046บทความ : สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/10/2563

07102563/047บทความ : ถึงทางตัน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/10/2563

07102563/048บทความ : ไม่จ่าย แต่อยากรู้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/10/2563

07102563/049บทความ : ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/10/2563

07102563/050บทความ : ต้องปิดตลอดไปหรือไม่ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/10/2563

23092563/041บทความ : ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)23/09/2563

23092563/042บทความ : มีเจ้าของหรือเปล่า (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)23/09/2563

23092563/043บทความ : ขอดูโครงการทั้งแล้ว ทั้งท่วม (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)23/09/2563

23092563/044บทความ : อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)23/09/2563

23092563/045บทความ : วิธีจัดการกับหมู (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)23/09/2563

17082563/036บทความ : ชาวบ้านได้อะไร ?? (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)17/08/2563

17082563/037บทความ : ผมก็มีสิทธิ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)17/08/2563

17082563/038บทความ : เห็นตึกสวย ก็เลยอยากรู้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)17/08/2563

17082563/039บทความ : ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)17/08/2563

17082563/040บทความ : เอายังไงดี (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)17/08/2563

04082563/016บทความ : แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/017บทความ : ทำไมสองมาตรฐาน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/018บทความ : เดี๋ยวสวยไม่เท่าเก่า (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/019บทความ : กลับมาคุยกันก่อน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/020บทความ : ๕ ปี มีงานอะไรบ้าง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/021บทความ : “ท่าน” ก็โดนเหมือนกัน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/022บทความ : แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/023บทความ : บ้านผมไม่ตรงตามแบบ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/024บทความ : คนเดียวกันหรือเปล่า?? (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/025บทความ : ขอไปสู้คดีต่อ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/026บทความ : ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/027บทความ : ขอครึ่งราคา (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/028บทความ : แพ้คะแนน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/029บทความ : ลูกหนี้ที่รัก (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/030บทความ : หาว่าหนูตีแล้วหนีไป (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/031บทความ : มีอะไร ผมขอหมด (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/032บทความ : เปลี่ยนตัวผู้เล่น (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/033บทความ : จบได้สวย (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/034บทความ : ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

04082563/035บทความ : ไม่ยอมตามใจ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/08/2563

00000000/000บทความ : "คนต่างด้าว" ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้หรือไม่03/04/2563

12032563/011บทความ : ใครบ้างต้องชดใช้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)12/03/2563

12032563/012บทความ : เคยได้ แล้วไม่ได้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)12/03/2563

12032563/013บทความ : กลัวเกิดม็อบ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)12/03/2563

12032563/014บทความ : เสียงดังจังเลย (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)12/03/2563

12032563/015บทความ : แจ้งจริงไหม (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)12/03/2563

19022563/006บทความ : บ้านจะพังไหมหนอ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)19/02/2563

19022563/007บทความ : เป็นคดีกันอยู่ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)19/02/2563

19022563/008บทความ : ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)19/02/2563

19022563/009บทความ : ตาวิเศษ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)19/02/2563

19022563/010บทความ : แบนทำไม (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)19/02/2563

21012563/001บทความ : ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)21/01/2563

21012563/002บทความ : ขออนุญาตหรือไม่ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)21/01/2563

21012563/003บทความ : น้องขอดูแลพี่ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)21/01/2563

21012563/004บทความ : ใครเป็นคนสั่ง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)21/01/2563

21012563/005บทความ : ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)21/01/2563

08112562/051บทความ : ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)08/11/2562

08112562/052บทความ : ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ? (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)08/11/2562

08112562/053บทความ : คนงานไปไหน ? (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)08/11/2562

08112562/054บทความ : เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)08/11/2562

08112562/055บทความ : ขอเพื่อสู้ต่อไป (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)08/11/2562

04102562/046บทความ : รองเท้าเป็นเหตุ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/10/2562

04102562/047บทความ : ทำไมถึงเปลี่ยนใจ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/10/2562

04102562/048บทความ : ใครแรงกว่ากัน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/10/2562

04102562/049บทความ : ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/10/2562

04102562/050บทความ : แค่อยากรู้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/10/2562

05092562/041บทความ : ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/09/2562

05092562/042บทความ : เรื่องหมู ๆ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/09/2562

05092562/043บทความ : น้ำตาล เดอะซีรี่ส์ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/09/2562

05092562/044บทความ : เข้าใจผิด (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/09/2562

05092562/045บทความ : ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/09/2562

02082562/036บทความ : ขอดูคะแนนโหวตให้ออก (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)02/08/2562

02082562/037บทความ : อาหารกลางวันของหนู (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)02/08/2562

02082562/038บทความ : งานใหญ่ คุมให้ดีนะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)02/08/2562

02082562/039บทความ : อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)02/08/2562

02082562/040บทความ : ลูกผมเรียนเก่ง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)02/08/2562

05072562/031บทความ : ผมทำให้เพื่อนบ้ำนเดือดร้อนยังไง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/07/2562

05072562/032บทความ : อยากรู้ผลงบการเงิน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/07/2562

05072562/033บทความ : เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/07/2562

05072562/034บทความ : เขาพูดว่าอย่างไร (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/07/2562

05072562/035บทความ : ขอหลักฐานการกาบัตร (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/07/2562

07062562/026บทความ : รู้หน้า ไม่รู้ใจ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/06/2562

07062562/027บทความ : ท่านไปไหนครับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/06/2562

07062562/028บทความ : ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/06/2562

07062562/029บทความ : จากดีเด่น ทำไมได้แค่ ๐.๕ ขั้น (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/06/2562

07062562/030บทความ : พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/06/2562

03052562/021บทความ : สขร. ช่วยทีครับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/05/2562

03052562/022บทความ : เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/05/2562

03052562/023บทความ : เผามาก ก็เดือดร้อนมาก (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/05/2562

03052562/024บทความ : เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/05/2562

03052562/025บทความ : ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/05/2562

01032562/011บทความ : ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/03/2562

01032562/012บทความ : คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/03/2562

01032562/013บทความ : ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/03/2562

01032562/014บทความ : อยากศึกษาเรื่องขยะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/03/2562

01032562/015บทความ : สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/03/2562

01022562/006บทความ : เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/02/2562

01022562/007บทความ : สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/02/2562

01022562/008บทความ : ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/02/2562

01022562/009บทความ : ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/02/2562

01022562/010บทความ : สร้างรั้วทับคลอง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)01/02/2562

04012562/001บทความ : อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/01/2562

04012562/002บทความ : ยกเลิกทำไม (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/01/2562

04012562/003บทความ : เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/01/2562

04012562/004บทความ : จะขอยกเว้นค่าปรับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/01/2562

04012562/005บทความ : ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)04/01/2562

07122561/051บทความ :ขอเงินคืน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/12/2561

07122561/052บทความ :ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/12/2561

07122561/053บทความ :ขอติดค้างไว้ก่อน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/12/2561

07122561/054บทความ : น้ำตาลไม่หวาน (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/12/2561

07122561/055บทความ : ขอไปใช้ในศาล (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/12/2561

09112561/046บทความ : ใครมีสิทธิ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)09/11/2561

09112561/047บทความ :ปีหน้าผมจะไปติว (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)09/11/2561

09112561/048บทความ :โดนร้อง เพราะไปเผาศพ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)09/11/2561

09112561/049บทความ :ทำบุญค่าไฟฟ้า (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)09/11/2561

09112561/050บทความ :นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)09/11/2561

05102561/041บทความ : ไปสร้างที่อื่นเถอะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/10/2561

05102561/043บทความ : เรื่องเกิดจากขยะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/10/2561

05102561/044บทความ :ผมเข้าบ้านไม่ได้ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/10/2561

05102561/045บทความ : อยากเก็บเรื่องของตัวเอง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)05/10/2561

07092561/036บทความ : ให้เท่านี้ พอนะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/09/2561

07092561/037บทความ : ไม่ต้องปิดหรอกครับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/09/2561

07092561/038บทความ : ไม่น่าทำเลย (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/09/2561

07092561/039บทความ :ผมมีสิทธิ์ไหมครับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/09/2561

07092561/040บทความ : บ้านผมจะพังไหม (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)07/09/2561

03082561/031บทความ :กระดาษแผ่นเดียว ให้เถอะครับ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/08/2561

03082561/032บทความ : รอไปก่อนนะ (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/08/2561

03082561/033บทความ : ผมอยากได้ทั้งหมด (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/08/2561

03082561/034บทความ :กรรมการวินิจฉัยไม่เกี่ยว (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/08/2561

03082561/035บทความ : ขอไปทำอะไร (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)03/08/2561

11072561/011บทความ : ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง (โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล)11/07/2561

11072561/012บทความ : บ้านผมเดือดร้อน (โดย วีระเช&