การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน (กกต.ท้องถิ่น)


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน (กกต.ท้องถิ่น)

ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๓๐๒ - ๗๗๗๗ - ๙ ต่อ งานเลือกตั้ง ๑๘

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบ