องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ทำการ อบต.แม่วิน


เอกสารแนบ : จ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV