มูลนิธิโครงการหลวง


จำนวนผู้อ่าน : 15

 

ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่วินได้เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงถึง 4 โครงการ ได้แก่

1.     โครงการหลวงแม่สะป๊อก/Mae Sapok Royal Project Development Center ตั้งอยู่ ม. 5 บ้านแม่สะป๊อก ห่างจาก อบต.แม่วิน ประมาณ 8 ก.ม.  ชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับ และแปลงผัก และยังมีแปลงสาธิตการปลูกเสาวรสพันธุ์หวาน ออกผลในช่วงเดือนพฤษภาคม-มกราคม ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักบริการ สถานที่กางเต็นท์ เต็นท์ – ถุงนอน บริการ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ฯ แม่สะป๊อก

2.    โครงการหลวงทุ่งหลวง/Tung Luang Royal Project Development Center ตั้งอยู่ ม. 10 บ้านห้วยตอง ห่างจาก อบต.แม่วิน ประมาณ 19 ก.ม. ชมแปลงปลูกผักเมืองหนาว ชิมลูกพลับสด แปลงไม้ดอกไม้ประดับ ชมการทดลองเลี้ยงนกกระจอกเทศ กวาง กระต่าย ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักบริการ สถานที่กางเต็นท์ เต็นท์ – ถุงนอน บริการ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง เบอร์โทร 053-248061

3.    โครงการหลวงขุนวาง/Khun Wang Royal Project Development Center ตั้งอยู่ ม. 12 บ้านขุนวาง ห่างจาก อบต.แม่วิน ประมาณ 34 ก.ม. ชมแปลงปลูกดอกไม้แปลงดอกเบญจมาศนอกฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดของมูลนิธิโครงการหลวง จะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ชมการปลูกวานิลา การปลูกชาจีน และองุ่นไร้เมล็ด ที่พักในศูนย์ฯ มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ เต็นท์ – ถุงนอน บริการ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ฯ ขุนวาง เบอร์โทร 053-229645

4.    โครงการหลวงแม่แฮ/Mae Hae Royal Project Development Center ตั้งอยู่บ้านแม่แฮ ห่างจาก อบต.แม่วิน ประมาณ 33 ก.ม. ชมแปลงปลูกพืชผักเมืองหนาว ชมไร่สตรอเบอรี่ ชมสวนไม้ผลเมืองหนาว ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักบริการ มีสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ฯ แม่แฮ เบอร์โทร 089-6373305

·     โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขุนวิน ตั้งอยู่บ้านขุนวิน หมู่ที่ 16   เป็นโครงการในพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้พัฒนาหมู่บ้านในแบบการพึ่งพาตนเองของชุมชนในลักษณะของคนอยู่กับป่าเป็นหลัก โดยมิให้ผลการพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรักษาสภาพชุมชนแบบเดิม และเป็นการหวงแหนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งราษฎรได้ร่วมใจปฏิบัติกันมาแล้วเป็นอย่างดี

·     ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่/Ching Mai Royal Agricultural Research Center อยู่ห่างจาก อบต.แม่วิน ประมาณ 31 ก.ม. หากไปในช่วงฤดูหนาวทุกท่านจะได้พบกับแปลงไม้ผลเมืองหนาว พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่ดอยทั้งดอยเป็นสีชมพูจากดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระดอย นอกจากนี้ยังมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก มีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว  มีสถานที่กางเต็นท์ มีอาหารบริการในราคากันเอง แถมกาแฟอาราบิกาให้ชิมฟรีตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ควรติดต่อไปล่วงหน้า โทร. 053-114133, 053-114136