องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งบ 707,491.04


เอกสารแนบ : แผนการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561