องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


น้ำตก

น้ำตก แม่วาง ,น้ำตกแม่สะป๊อก ,น้ำตกผาหม่น เป็นต้น


ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว


เอกสารแนบ : ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน

 

หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (บ้านสบวิน) 
บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ซึ่งเปรียบได้กับเมืองเอกของตำบลแม่วิน  เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่รวมเอาความมีชื่อเสียงในตำบลแม่วิน ไว้ในหมู่บ้านแทบทุกด้าน จึงขอเชิญท่านได้ชมและสัมผัส
 
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน
 
 
บริเวณภายในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน
 
 
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จะรวมสินค้าทุกประเภททุกรูปแบบที่ผลิตในชุมชนไว้ในศูนย์