ปางช้างภูตะวัน


จำนวนผู้อ่าน : 65

 

ปางช้างแม่วาง
เจ้าของควานช้าง :   นายบุญปั๋น  บุญธรรม
จำนวน   :   ช้างพลาย 2   ช้างพัง 9   รวม 11 เชือก
ที่อยู่  :     หมู่ 9  ต.แม่วิน อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360  
การบริการ  :   ขี่ช้าง
ขี่ช้าง  คิดเป็นเชือก  เชือกละ  300  บาท/เที่ยว/2คน   ระยะการเดินทางประมาณ  1  ชั่งโมง    การบริการที่เป็นกันเอง และยังได้สัมผัสกับธรรมที่สบาย พร้อมกับความปลอดภัยที่ทางเราเตรียมไว้บริการ
ล่องแพ   คิดเป็นแพ   แพละ  250   บาท   ซึ่งสมารถนั่งได้ไม่เกิน  4  คน  นอกจากจะชมธรรมชาติที่สวยงามแล้ว  นักท่องเที่ยวสามารถลองล่องแพด้วยตัวเอง แต่จะอยู่ในความดูแลของเราทางเราพร้อมที่ต้องรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความไว้วางใจเรา  พร้อมกับมิตรภาพที่ดี
สามารถติดต่อ   บุญปั๋น (ลุงปั๋น) โทร.  084-3636221 , 053-027651