ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รายละเอียดดังนี้
****สำหรับผู้สอบผ่านตามบัญชีรายชื่อให้มาสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน