ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง  ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในคูคลอง ลำเหมือง แม่น้ำหรือสถานที่สาธารณะ


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง  ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในคูคลอง ลำเหมือง แม่น้ำหรือสถานที่สาธารณะ