ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.แม่วิน ปี พ.ศ. 2567 (แบบวัด EIT)


จำนวนผู้อ่าน : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2567 (แบบวัด EIT)

โดยมีขั้นตอนการประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที

1. เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th

2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

3. กรณี ประเมินหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รายละเอียดด้านล่างนี้

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ อบต.แม่วิน

       1. คลิกลิ้งค์ คลิก

       2. สแกนผ่าน QR CODE