องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้าง Doi inthanon


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


เอกสารแนบ :

ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)
เจ้าของควานช้าง :   นายนิมิตร ยอดนิศามณี
จำนวน   :   ช้างพลาย 3   ช้างพัง 5   รวม 8 เชือก
ที่อยู่  :     หมู่ 5  บ้านแม่สะป๊อก  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360  
การบริการ  :   ขี่ช้าง
ขี่ช้าง  คิดเป็นเชือก  เชือกละ  300  บาท/เที่ยว/2คน   ระยะการเดินทางประมาณ  1  ชั่งโมง    การบริการที่เป็นกันเอง และยังได้สัมผัสกับธรรมที่สบาย พร้อมกับความปลอดภัยที่ทางเราเตรียมไว้บริการ
สามารถติดต่อ   นายนิมิตร ยอดนิศามณี โทร.  086-1963379