องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


ปางช้าง Doi inthanon


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เอกสารแนบ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561