ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567


จำนวนผู้อ่าน : 80

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

             1 ความคิดเห็นของท่านมีความหมาย" ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

             ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลแม่วิน ทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ ที่เคยมาติดต่อราชการ หรือมารับ บริการใด ๆ ก็ตามกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ขอความกรุณาสละเวลาสักนิด ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 

              ** ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด

                     

              หรือ กดลิ้งค์ดังนี้

              1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ ???? แบบสำรวจ EIT
              2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และกดรับรหัส OTP
              3 นำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเพื่อเข้าสู่ระบบ
              4 ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนครบทุกข้อ
              5 กดส่งแบบประเมิน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

"