องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Blue Tao Elephant


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


ปางช้างแม่วิน2

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อมกับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


ติดต่อสอบถาม


ช่องทางการติดต่อสอบถาม

- ทางจดหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เลขที่ 9 หมู่ที่ 15

ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

- ทางโทรศัพท์ : 053 027777 , 053 027778 , 053 027778

- ทาง e-mail address : maewin@live.com

- ทาง Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003472896655