องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


ปางช้าง Doi inthanon


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ


 

ดาวโหลดเอกสาร PDF

/Uploads/files/รายการการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม 2561.pdf