องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)


 

 

สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร