องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

มูลนิธิโครงการหลวง

ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่วินได้เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงถึง 4 โครงการ


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


หมู่ที่ 12 บ้านขุนวาง