ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง