เกี่ยวกับหน่วยงาน


อำนาจหน้าที่ของ อบต.


โครงสร้างการบริหาร


โครงสร้างส่วนราชการ


แผนงาน / งบประมาณ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารเงินและงบประมาณ


การปฏิบัติงาน - การให้บริการ


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบสารสนเทศ


งานบริการประชาชน


ITA


งานกิจการสภา


ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ ๒๕๓๗ ตั้งอยุู่เลขที่ เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360


ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รายละเอียดดังนี้ ****สำหรับผู้

24 พ.ย. 2566
ประกาศ อบต.
คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์
23 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
ผู้บริหาร


นางเกศริน ตุ่นแก้ว
053-027777 ต่อ 11
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

สายตรงนายก


สายด่วนติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
โทร : 053-027777-9
แฟ็กซ์ : 053-02777-9 ต่อ 16


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


E-SERVICE