รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)


# เรื่องร้องเรียน ชื่อ-นามสกุล วันที่ รายละเอียด
1 ไฟฟ้าขัดข้อง กุลชาติ ปัญญาดี 2022-12-23 รายละเอียด
2 ขอหนังสือรับรอง s12qzz 2022-12-21 รายละเอียด
3 เหตุเดือดร้อนรำคาญ Lombard 2022-07-02 รายละเอียด
4 ขอรับข้อมูลข่าวสาร ชื่อ-นามสกุล 2022-05-02 รายละเอียด
5 ขอรับข้อมูลข่าวสาร ชื่อ-นามสกุล 2022-05-02 รายละเอียด