คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ The land of Pruksa Doi Ngam Ta Ta Khad Surfing Mae Win